Υπηρεσίες Υποστήριξης

Με 10 χρόνια εμπειρίας στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, η εταιρεία παρέχει σήμερα το πλέον ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα ποιοτικό πακέτο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν στον τομέα των συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, το πλήρες φάσμα αναγκών τόσο των μεμονωμένων καταναλωτών, μικρών γραφείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού.

Το τεχνικό Τμήμα της VD Media Group:

Διαθέτει άρτια καταρτισμένους τεχνικους, οι οποίοι εκπαιδεύονται συστηματικά, ώστε να εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις, τεχνικές και μεθόδους στην παροχή υπηρεσιών.